קניון קצרין

הקניון המרכזי בישוב קצרין ברמת הגולן מורכב מספר גגות צמודים זה לזה. על הגגות יחידות מיזוג אוויר, ארובות ועצמים נוספים אשר סומנו בשרטוט האוטוקד שנמסר ללקוח. במהלך הסקר מבוצעים צילומי תקריב של עצמים שונים על הגג במטרה לאפשר ללקוח להתרשם מהם ולהתאים את התכנון בצורה מיטבית למצב הגג הקיים וללא הפתעות בעת ההתקנה.