מוסד חינוכי בשפלה

בפרויקט זה בוצע סקר גגות ומדידה למוסד חינוכי באזור השפלה. הסקר כלל גגות איסכורית וגגות בטון במספר מפלסים. התוצר ללקוח כלל שרטוט אוטוקד על גבי אורתופוטו (תצ"א) ברזולוציה של כ-1 ס"מ. בשרטוט מופיעות מידות של הגגות, גבהים ושיפועים וכמובן מרחקי הפטות ומפריעים (דוגמת מזגנים, אנטנות וכדומה).