מאגר ניר אליהו

בפרויקט זה בוצעה מדידה של מאגר לצורך תכנון מערכת סולארית על גדותיו. לבקשת הלקוח יצרנו אורתופוטו ברזולוציה של כ-1 ס"מ לפיקסל עליה סומנו קווי גובה, דרכי עפר, גדרות ומתקנים נוספים בשטח המאגר.