בית המשפט העליון

סקר הגגות של בית המשפט העליון בוצע במסגרת פרויקט גדול שכלל עשרות משרדי ממשלה ובתי משפט ברחבי הארץ עבור משרד האוצר. העבודה בוצעה תוך קבלת האישורים מכל הגורמים הרלוונטיים לצורך ביצוע עבודה במיקום כה רגיש .